უფასო მიწოდება ნებისმიერ შენაძენზე 100 ₾ ლარიდან
ჩვენ ვაბრუნებთ თანხას 30 დღის განმავლობაში
მეგობრული 24/7 მომხმარებელთა მხარდაჭერა

მხარდაჭერა

შეთანხმება კონფიდენციალურობის შესახებ

ჩვენ გვესმის, რომ თქვენ ზრუნავთ იმ ფაქტზე, რა ინფორმაცია გამოიყენება და გადაეცემა თქვენს შესახებ, ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ნდობას და ვეცდებით აღნიშნული პროცესი წარვმართოთ ფრთხილად და რაციონალურად.

აღნიშნულ შეთანხმებაში კონფიდენციალურობის შესახებ აღწერილია, როგორ ახორციელებს Gezone.ge და მისი აფელირებული პირები (ერთად მოხსენებული როგორც „Gezone“) თქვენი პირადი ინფორმაციის მოპოვებას და დამუშავებას Gezone-ს ვებ-საიტიდან, მოწყობილობიდან, პროდუქტების, მომსახურების და ინტერნეტ-მაღაზიის სერვისის შეთავაზებით, ასევე აპლიკაციიდან, რომელის კონფიდენციალურობის შესახებ შეთანხმებაშ მოხსენებულია როგორც «Gezone Services». Gezone Services-ის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით იმ მეთოდებს, რომელიც აღწერილია კონფიდენციალურობის შესახებ ამ შეთანხმებაში.

ჩვენ ვაგროვებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რათა მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტები და სერვისები.

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ:

 • ინფორმაცია, რომელიც თქვენ თავად წარმოგვიდგინეთ: ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ ყველა ინფორმაციას, რომელიც თქვენ წარმოადგინეთ Gezone Services-ზე. თქვენ უფლება გაქვთ არ წარმოადგინოთ კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა შესაძლებელია აღნიშნულის გამო ვერ შეძლოთ Gezone სერვისების გამოყენება.
 • ავტომატური ინფორმაცია - ჩვენ ავტომატურად ვაგრობეთ და ვინახავთ თქვენს მიერ Gezone Services-ის გამოყენების შესახებ ინფორმაციას, მათ შორის თქვენს დამოკიდებულებას პროდუქტებს, კონტენტს და მომსახურებასთან,რაც განთავსებულია Gezone Services-ზე. როგორც სხვა ვებ-საიტები ჩვენს ვიყენებთ cookie ფაილებს და სხვა უნიკალურ იდენტიფიკატორებს, ასევე ჩვენ ვიღებთ კონკრეტული სახის ინფორმაციას, როცა თქვენი ვებ-ბრაუზერი ან მოწყობილობა ავტომატურ წვდომას აძლევს Gezone და Gezone-ის სხვა კონტენტს.
 • ინფორმაცია სხვა წყაროებიდან. ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია სხვა წყაროებიდან, მაგალითად, მიწოდების შესახებ განახლებული ინფორმაცია და მისამართების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლებისგან, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენი ჩანაწერების შესწორების და შემდეგი მიწოდების გაადვილებისთვის.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას სამუშაო მიზნებისთვის, პროდუქტების და მომსახურების დამუშავების, გაუმჯობესების და შემუშავების მიზნებისთვის, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს კლიენტებს. ეს მიზნები გულისხმობს:

 • პროდუქტის და მომსახურების შესყიდვა და მიწოდება. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რათა მივიღოთ და დავამუშავოთ შეკვეთები, მივაწოდოთ პროდუქტები და მომსახურება, დავამუშავოთ გადახდები და შეგატყობინოთ შეკვეთების, პროდუქტების და მომსახურების შესახებ სარეკლამო აპლიკაციაში.
 • Gezone-ს სერვისების შემოთავაზება, ხარვეზების აღმოფხვრა და სერვისების გაუმჯობესება ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ფუნქციონალის გაუმჯობესების მიზნით, წარმოების ანალიზის, შეცდომების გამოსწორების, კომფორტის გაუმჯობესების და Gezone-ის სერვისების ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით.
 • რეკომენდაცია და პერსონალიზაცია. ჩვენს ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რათა რეკომენდაცია გავუწიოთ პროდუქტებს, ფუნქციებს და მომსახურებას, რომელიც შეიძლება თქვენ დაგაინტერესოთ და მოვახდინოთ Gezone Services თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაცია.
 • იურიდიული ვალდებულებების შესრულება. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას კანონების მოთხოვნების შესრულების მიზნით. მაგალითად, ჩვენ ვაგროვებთ გამყიდველებისგან ინფორმაციას დაწესებულების მდებარეობის და საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტების შესახებ,რათა გადავამოწმოთ პიროვნება,მისი ავთენტურობა და ასევე სხვა მიზნებისთვის.
 • თქვენთან ურთიერთობის მიზნით. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას თქვენთან კავშირის დამყარების მიზნით Gezone Services სხვადასხვა არხ მებით (მაგალითად, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა, ჩატი).
 • რეკლამა. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას რეკლამის ფუნქციისთვის, პროდუქტების და მომსახურებისთვის, რომელიც თქვენ დაგაინტერესებთ. ჩვენ არ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელმაც შეიძლება მოახდინოთ თქვენი იდენტიფიცირება სარეკლამო მიზნებისთვის.
 • თაღლითობის და საკრედიტო რისკების თავიდა ასაცილებლად. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას თაღლითობის ასაცილებლად და გამოსავლენად, რათა უზრუნველვყოთ ჩვენი კლიენტების, Gezone-ის და სხვა პირების უსაფრთხოება. ჩვენ ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ სხვა მეთოდები საკრედიტო რისკების შესაფასებლად და სამართავად.

იმისათვის,რათა ჩვენმა სისტემამ ამოიცნოს თქვენი ბრაუზერი და მოწყობილობა, ასევე Gezone-ის სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს და სხვა იდენტიფიკატორებს.

ჩვენი კლიენტების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს ჩვენი ბიზნესის მნიშვნელოვან ნაწილს და ჩვენ არ გადავცემთ სხვა პირებს ჩვენი კლინტების შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ გადავცემთ მესამე პირებს ჩვენი კლიენტების შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ ქვემოთჩამოთვლილ შემთხვევებში და Gezone.com, Inc ის შვილობილ კომპანიებს, რომელზედაც ვრცელდება წინამდებარე კონფიდენციალურობის შეთანხმება.

 • მესამე პირების მონაწილეობით ტრანზაქციები. ჩვენ გთავაზობთ თქვენ მომსახურებას, სერვისებს, აპლიკაციებს და უნარებს, რომლებიც შემოთავაზებულია მესამე პირების მიერ Gezone Services მეშვეობით.. მაგალითად, თქვენ შესაძლებელია შეუკვეთოთ პროდუქცია მესამე პირებს ჩვენი მაღაზიის მეშვეობით. თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ მიიღოთ ინფორმაცია როდესაც მესამე პირი მონაწილეობს თქვენს ტრანზაქციებში, ასეთ დროს ჩვენ გადავცემთ მესამე პირებს კლიენტების პირად ინფორმაციას, რომელიც ეხება აღნიშნულ ტრანზაქციას და მესამე პირს.
 • გარეშე მიმწოდებლების მომსახურება. ჩვენ ვასაქმებთ სხვა კომპანიებსა და პირებს ჩვენი სახელით ფუნქციების შესასრულებლად. მაგალითები მოიცავს პროდუქტების ან სერვისების შეკვეთების შესრულებას, პაკეტების მიწოდებას, ფოსტისა და ელფოსტის გაგზავნას, დუბლიკატი ინფორმაციის ამოღებას მომხმარებელთა სიებიდან, ანალიზსმონაცემები, მარკეტინგული დახმარების გაწევა, ძიების შედეგებისა და ბმულების (მათ შორის ფასიანი სიებისა და ბმულების) მიწოდება, გადახდების დამუშავება, შინაარსის გადაცემა. ამ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებს აქვთ წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე, რომელიც აუცილებელია მათი ფუნქციების შესასრულებლად, მაგრამ არ შეიძლება გამოიყენონ იგი სხვა მიზნებისთვის.
 • ბიზნეს ტრანსფერები: როდესაც ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ბიზნესის განვითარებას, ჩვენ შეიძლება გავყიდოთ ან ვიყიდოთ სხვა ბიზნესი ან მომსახურება. ასეთ ტრანზაქციებში, კლიენტის ინფორმაცია, როგორც წესი, არის ერთ-ერთი გადაცემული ბიზნეს აქტივი, მაგრამ ექვემდებარება დაპირებებს, რომლებიც გაცემულია წინასწარ არსებულ კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინებაში (თუ, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი სხვაგვარად არ ეთანხმება). გარდა ამისა, Gezone-ის ან მისი არსებითად ყველა აქტივის შეძენის ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმაცია აუცილებლად იქნება ერთ-ერთი გადაცემული აქტივი.
 • Gezone-ისა და სხვა კომპანიების დაცვა: ჩვენ ვამხელთ ანგარიშის ინფორმაციას და სხვა პერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც მიგვაჩნია, რომ გამჟღავნება მიზანშეწონილია კანონის შესაბამისად; რათა აღასრულოს ჩვენი საიტის გამოყენების პირობები და სხვა შეთანხმებები; ან დაიცვას Gezone-ის, ჩვენი მომხმარებლების ან სხვათა უფლებები, საკუთრება ან უსაფრთხოება. ეს მოიცავს ინფორმაციის გაცვლას სხვა კომპანიებთან და ორგანიზაციებთან თაღლითობისგან დასაცავად და საკრედიტო რისკის შესამცირებლად.

Eგარდა ზემოთ აღნიშნულისა, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას, როდესაც თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გაზიარებული იყოს მესამე პირებთან და გექნებათ შესაძლებლობა უარი თქვათ ამ ინფორმაციის გაზიარებაზე.

ჩვენი სისტემა შექმნილია თქვენი უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით.

 • ჩვენ ვმუშაობთ, რათა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შენახვა, დაცვა, გადაცემა მოხდეს დაშიფრული პროტოკოლის და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით;
 • ჩვენ ვიცავთ გადახდის სისტემების უსაფრთხოების სტანდარტს (PCI DSS) საკრედიტო ბარათებით გადახდის უზრუნველყოფისას;
 • ჩვენ ვიცავთ ფიზიკურ, ელექტრონულ და სხვა ზომებს ინფორმაციის შეგროვების, შენახვის და გაცემის მომანტში. ჩვენი პროცედურები უსაფრთხოა. რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ შესაძლებელია მოგთხოვოთ თქვენი პიროვნების დადასტურება, სანამ გავცემთ პირად ინფორმაციას.
 • თქვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვათ თქვენი პაროლი და თქვენი კომპიუტერები, მოწყობილობები და აპლიკაციები არაავტორიზებული წვდომისგან. ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ უნიკალური პაროლი თქვენი Gezone ანგარიშისთვის, რომელიც არ გამოიყენება სხვა ონლაინ ანგარიშებისთვის. დარწმუნდით, რომ გამოხვედით, როდესაც დაასრულებთ საერთო კომპიუტერის გამოყენებას.

 • გარეშე რეკლამის მიმწოდებლები და ლინკი სხვა ვებ-საიტებზე. Gezone-ის სერვისები შესაძლოა შეიცავდეს გარეშე რეკლამებს და ლინკებს სხვა ვებ-გვერდზე და აპლიკაციაზე გადასასვლელად. გარეშე სარეკლამო პარტნიორები შესაძლოა აგროვებდნენ თქვენს პირად ინფორმაციას, როცა თქვენ ურთიერთობთ სხვა სარეკლამო მიმწოდებლებთან,მათ კონტენტთან და მომსახურებასთან.
 • მესამე მხარის სარეკლამო სერვისების გამოყენება: ჩვენ ვაძლევთ სარეკლამო კომპანიებს ინფორმაციას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ გაჩვენონ უფრო სასარგებლო და შესაბამისი Gezone რეკლამები და გაზომონ მათი ეფექტურობა. ჩვენ არასოდეს ვაზიარებთ თქვენს სახელს ან სხვა ინფორმაციას, რომელიც პირდაპირ ახდენს თქვენს იდენტიფიკაციას, როდესაც ამას ვაკეთებთ. ამის ნაცვლად, ჩვენ ვიყენებთ სარეკლამო იდენტიფიკატორს, როგორიცაა ქუქი, მოწყობილობის ID ან კოდი, რომეიც მიღებულ იქნა შეუქცევადი კრიპტოგრაფიის გამოყენებით სხვა ინფორმაციაზე, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტის მისამართი. მაგალითად, თუ თქვენ უკვე ჩამოტვირთეთ ჩვენი ერთ-ერთი აპლიკაცია, ჩვენ გავაზიარებთ თქვენს სარეკლამო ID-ს და მონაცემებს ამ მოვლენის შესახებ, რათა აღარ იხილოთ აპლიკაციის ჩამოტვირთვის რეკლამა. ზოგიერთი სარეკლამო კომპანია ასევე იყენებს ამ ინფორმაციას სხვა რეკლამის განმთავსებლების შესაბამისი რეკლამის საჩვენებლად.

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი სახელი, მისამართი, გადახდის მეთოდები, პროფილის ინფორმაცია და შესყიდვების ისტორია ვებსაიტის "თქვენი ანგარიშის" განყოფილებაში.

Gezone არ ყიდის პროდუქტებს ბავშვებისთვის. ჩვენ ვყიდით ბავშვთა პროდუქტებს უფროსების შესაძენად. თუ 18 წლამდე ხართ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Gezone სერვისები მხოლოდ მშობლის ან მეურვის თანდასწრებით. ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას 13 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან ბავშვის მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე.

თუ აირჩევთ Gezone სერვისების გამოყენებას, თქვენს მიერ მისი გამოყენება და კონფიდენციალურობის შესახებ ნებისმიერი დავა რეგულირდება ამ შენიშვნით და ჩვენი გამოყენების პირობებით, მათ შორის ზიანის შეზღუდვის, დავის გადაწყვეტისა და კანონის აღსრულების ჩათვლით. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეშფოთება Gezone-ის კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დეტალური აღწერილობით და ჩვენ შევეცდებით პრობლემის მოგვარებას. ჩვენი ბიზნესი მუდმივად იცვლება და ჩვენი კონფიდენციალურობის შეტყობინება ასევე შეიცვლება. თქვენ ხშირად უნდა შეამოწმოთ ჩვენი ვებსაიტები, რომ ნახოთ უახლესი ცვლილებები. თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული, ჩვენი ამჟამინდელი კონფიდენციალურობის შეტყობინება ვრცელდება თქვენს და თქვენს ანგარიშზე არსებულ ყველა ინფორმაციას. თუმცა, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს დაპირებებს და არასოდეს შევცვლით არსებითად ჩვენს პოლიტიკას და პრაქტიკას, რათა ისინი ნაკლებად დამცავი გავხადოთ მომხმარებელთა ინფორმაციის მიმართ, რომელიც შეგროვდა წარსულში დაზარალებული მომხმარებლების თანხმობის გარეშე.

მთავარი მენიუ რჩეულები
0 0 ₾
შესვლა
ზემოთ